duminică, 22 martie 2009

Conditii privind autorizarea interpretului in LMG

In Monitorul Oficial nr. 662 din 27 noiembrie 2007 a fost publicat Ordinul comun al Ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse nr. 671/2007, al Autoritatii Nationale pentru persoanele cu handicap nr. 1.640/2007 si al Ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 61/2007, pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a interpretilor limbajului mimico-gestual si a interpretilor limbajului specific persoanei cu surdocecitate.

Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca persoana care solicita autorizarea sunt urmatoarele:


- varsta de minimum 18 ani.


- absolvirea liceului.


- stare de sanatate corespunzatoare ( interpretul in limbaj mimico-gestual trebuie sa fie apt din punct de vedere medical – persoana auzitoare capabila sa exerciteze aceasta meserie ).


- absolvirea cursurilor de limbaj mimico-gestual si detinerea certificatului de pregatire speciala in limbaj mimico-gestual, eliberat de Asociatia Nationala a Surzilor, cu avizul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului ( Asociatia Nationala a Surzilor din Romania este singura institutie din Romania care organizeaza cursuri pentru obtinerea certificatului de pregatire necesar pentru obtinerea autorizatiei de interpret. Astfel in urma obtinerii acestui certificat cei interesati pot depune la Autoritatea Nationala pentru Persoane cu Handicap cerere privind obtinerea autorizatiei ).


- absenta oricarei condamnari pentru savarsirea unei infractiuni care ar face-o incompatibila cu profesia de interpret.

Autorizarea se efectueaza prin analiza dosarului depus de catre candidat la ANPH. Autorizatia este valabila 2 ani, cu posibilitatea prelungirii. ( prelungirea autorizatiei se va face in urma demonstrarii faptului ca in cei 2 ani de la obtinerea autorizatieri intepretul a profesat cel putin 6 luni).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu