vineri, 23 septembrie 2011

Faciliatati - confirm legii 448/2006 - republicata 2008 + modificarile ulterioare

SECŢIUNEA a 7-a
Facilităţi

Art. 26. - Persoanele cu handicap grav sau accentuat beneficiază de următoarele facilităţi fiscale:
a) Abrogat;
b) scutire de la plata impozitului pe clădire şi teren;
c) scutire de la plata taxei asupra autoturismelor, motocicletelor cu ataş şi mototriciclurilor, adaptate handicapului;
d) scutire de la plata taxei pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare pentru activităţi economice şi viza anuală a acestora;
e) scutire de la plata taxei hoteliere.
___________
Lit. a) a fost abrogată prin art. 298, alin. (1), pct. 432 din Codul fiscal, astfel cum a fost introdus prin art. I, pct. 153 din O.U.G. nr. 109/2009.
- A se vedea art. 55, alin. (4), lit. k1) din Codul fiscal:
"(4) Următoarele sume nu sunt incluse în veniturile salariale şi nu sunt impozabile, în înţelesul impozitului pe venit:
k1) veniturile din salarii realizate de către persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, la funcţia de bază;"

Art. 27. - (1) Persoanele adulte cu handicap grav sau accentuat pot beneficia de credit a cărui dobândă se suportă din bugetul de stat, prin transferuri de la bugetul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap la bugetele direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în baza unui contract privind angajamentul de plată a dobânzii pentru achiziţionarea unui singur autovehicul şi pentru adaptarea unei locuinţe conform nevoilor individuale de acces, cu condiţia plăţii la scadenţă a ratelor creditului, dar şi cu condiţia ca valoarea creditului să nu depăşească 10.000 de euro, iar returnarea creditului să nu depăşească 10 ani. În cazul achiziţionării de autovehicule adaptate special pentru transportul persoanelor cu handicap netransferabile, dependente de scaunul cu rotile, valoarea creditului nu poate depăşi 20.000 de euro, perioada de rambursare fiind de 15 ani.
(11) Persoanele care au contractat un credit în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi cărora, în urma reevaluării, li s-a schimbat încadrarea în gradul de handicap beneficiază în continuare de aceleaşi condiţii de rambursare până la achitarea creditului.
(2) Beneficiază de prevederile alin. (1) şi familia sau persoana care are în îngrijire cel puţin un copil cu handicap grav ori accentuat.
(3) Metodologia de preluare de către direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti a contractelor privind angajamentul de plată a dobânzii încheiate de Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap şi de asigurare a transferurilor financiare se aprobă prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap.
___________
Alin. (1) a fost modificat prin art. I, pct. 1 din O.U.G. nr. 86/2008, astfel cum a fost modificat prin art. unic, pct. 1 din Legea nr. 207/2009.
- Alin. (11) a fost introdus prin art. I, pct. 11 din O.U.G. nr. 86/2008, astfel cum a fost introdus prin art. unic, pct. 2 din Legea nr. 207/2009.
- Alin. (3) a fost introdus prin art. I, pct. 12 din O.U.G. nr. 86/2008, astfel cum a fost introdus prin art. unic, pct. 2 din Legea nr. 207/2009.

Art. 28. - Persoanele cu handicap, deţinătoare de autoturisme adaptate handicapului, precum şi persoanele care le au în îngrijire beneficiază de scutire de la plata tarifului de utilizare a reţelelor de drumuri naţionale, prevăzut în Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 29. - Sumele aferente dreptului prevăzut la art. 28 se suportă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu